KINESKI RESTORAN HONG KONG
 • KINESKI RESTORAN HONG KONG
 • Dobro poznati, prvi crnogorski kineski restoran "Hong Kong" na atraktivnoj lokaciji u istorijskom prostoru Starog grada Budve. Kineski restoran Hong Kong očekuje Vas sa prepoznatljivim kvalitetom, širokim asortimanom i specijalnim iznenađenjima i povoljnostima, uz profesionalnu uslugu sa prirodnim osmjehom i šarmom, na koje ste Vi već odavno navikli.
 • +
  _
X
X
X
X
 • {{track.currentTime | trackTime}}
  {{trackName}}
  {{track.duration | trackTime}}
  Please click on audio to play
X
KINESKI RESTORAN HONG KONG
Dobro poznati, prvi crnogorski kineski restoran "Hong Kong" na atraktivnoj lokaciji u istorijskom prostoru Starog grada Budve. Kineski restoran Hong Kong očekuje Vas sa prepoznatljivim kvalitetom, širokim asortimanom i specijalnim iznenađenjima i povoljnostima, uz profesionalnu uslugu sa prirodnim osmjehom i šarmom, na koje ste Vi već odavno navikli.
{{floorPlan.name}}
{{floorPlan.name}} FL. {{floor.floorName}}
X
{{floorPlan.allFloors.length}}
{{$index+1}}

Don't show next time.

Don't show next time

 • +
  _
 • URL for this Scene
  Press CTRL-C to copy
 • {{track.currentTime | trackTime}}
  {{trackName}}
  {{track.duration | trackTime}}
X
KINESKI RESTORAN HONG KONG
Dobro poznati, prvi crnogorski kineski restoran "Hong Kong" na atraktivnoj lokaciji u istorijskom prostoru Starog grada Budve. Kineski restoran Hong Kong očekuje Vas sa prepoznatljivim kvalitetom, širokim asortimanom i specijalnim iznenađenjima i povoljnostima, uz profesionalnu uslugu sa prirodnim osmjehom i šarmom, na koje ste Vi već odavno navikli.
Emarket1ng.NET
Serbia, Belgrade
X
{{floorPlan.allFloors.length}}
{{floor.floorName}}
{{floorPlan.name}}
{{floorPlan.name}} [ {{floor.floorName}}]
X
X
X
X
X
Don't want ads?                upgrade

Welcome to KINESKI RESTORAN HONG KONG