Žít spolu o.p.s.
 • Žít spolu o.p.s.
 • Nezisková organizace ŽÍT SPOLU o.p.s.
  Nabízíme projekty podporující rodinu v širokém slova smyslu. Aktivně podporujeme rovné příležitosti žen a mužů, mezigenerační soužití. 

  Zajišťujeme poradenství, realizaci a provozování školek, dětských koutků a mobilních dětských koutků. Nově poskytujeme poradenství ohledně zakládání a provozování dětských skupin. Sami několik dětských skupin provozujeme.

 • +
  -
X
X
X
X
 • {{track.currentTime | trackTime}}
  {{trackName}}
  {{track.duration | trackTime}}
  Please click on audio to play
X
Žít spolu o.p.s.
Nezisková organizace ŽÍT SPOLU o.p.s.
Nabízíme projekty podporující rodinu v širokém slova smyslu. Aktivně podporujeme rovné příležitosti žen a mužů, mezigenerační soužití. 

Zajišťujeme poradenství, realizaci a provozování školek, dětských koutků a mobilních dětských koutků. Nově poskytujeme poradenství ohledně zakládání a provozování dětských skupin. Sami několik dětských skupin provozujeme.

{{floorPlan.name}}
{{floorPlan.name}} FL. {{floor.floorName}}
X
{{floorPlan.allFloors.length}}
{{$index+1}}

Don't show next time.

Don't show next time

 • +
  _
 • URL for this Scene
  Press CTRL-C to copy
 • {{track.currentTime | trackTime}}
  {{trackName}}
  {{track.duration | trackTime}}
X
Žít spolu o.p.s.
Nezisková organizace ŽÍT SPOLU o.p.s.
Nabízíme projekty podporující rodinu v širokém slova smyslu. Aktivně podporujeme rovné příležitosti žen a mužů, mezigenerační soužití. 

Zajišťujeme poradenství, realizaci a provozování školek, dětských koutků a mobilních dětských koutků. Nově poskytujeme poradenství ohledně zakládání a provozování dětských skupin. Sami několik dětských skupin provozujeme.

David Pajer
Prague, Czech Republic
X
{{floorPlan.allFloors.length}}
{{floor.floorName}}
{{floorPlan.name}}
{{floorPlan.name}} [ {{floor.floorName}}]
X
X
X
X
X

Why are there advertisements?

This virtual tour (Žít spolu o.p.s. ) is currently using FREE hosting. Just send me an Email. I will help you upgrade it to PAID HOSTING and turn off ads.
David Pajer
Prague, Czech Republic
Thank You !
We have sent an email to the creator of this tour to contact you to discuss upgrading Žít spolu o.p.s. to a PAID HOSTING plan.You are also copied you on the email. Please reply to the same email for any further assistance.

Welcome to Žít spolu o.p.s.