The Rich Sathorn-Taksin
 • The Rich Sathorn-Taksin
 • สัมผัสเรื่องราวใหม่ สไตล์ โมเดิร์น อิงลิช โดยนำเอาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบชาวอังกฤษผสมผสานสถาปัตยกรรมที่มีความหรูหรามาประยุกต์โดยเน้นความเป็นส่วนตัวแบบมีระดับให้เลือกหลากหลายตามรูปแบบการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
 • +
  -
X
X
X
X
 • {{track.currentTime | trackTime}}
  {{trackName}}
  {{track.duration | trackTime}}
  Please click on audio to play
X
The Rich Sathorn-Taksin
สัมผัสเรื่องราวใหม่ สไตล์ โมเดิร์น อิงลิช โดยนำเอาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบชาวอังกฤษผสมผสานสถาปัตยกรรมที่มีความหรูหรามาประยุกต์โดยเน้นความเป็นส่วนตัวแบบมีระดับให้เลือกหลากหลายตามรูปแบบการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
{{floorPlan.name}}
{{floorPlan.name}} FL. {{floor.floorName}}
X
{{floorPlan.allFloors.length}}
{{$index+1}}

Don't show next time.

Don't show next time

 • +
  _
 • URL for this Scene
  Press CTRL-C to copy
 • {{track.currentTime | trackTime}}
  {{trackName}}
  {{track.duration | trackTime}}
X
The Rich Sathorn-Taksin
สัมผัสเรื่องราวใหม่ สไตล์ โมเดิร์น อิงลิช โดยนำเอาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบชาวอังกฤษผสมผสานสถาปัตยกรรมที่มีความหรูหรามาประยุกต์โดยเน้นความเป็นส่วนตัวแบบมีระดับให้เลือกหลากหลายตามรูปแบบการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
Boonruang Seedapunt
Bangkok Thailand
X
{{floorPlan.allFloors.length}}
{{floor.floorName}}
{{floorPlan.name}}
{{floorPlan.name}} [ {{floor.floorName}}]
X
X
X
X
X

Why are there advertisements?

This virtual tour (The Rich Sathorn-Taksin ) is currently using FREE hosting. Just send me an Email. I will help you upgrade it to PAID HOSTING and turn off ads.
Boonruang Seedapunt
Bangkok Thailand
Thank You !
We have sent an email to the creator of this tour to contact you to discuss upgrading The Rich Sathorn-Taksin to a PAID HOSTING plan.You are also copied you on the email. Please reply to the same email for any further assistance.

Welcome to The Rich Sathorn-Taksin