Krokoms kyrka – Ett hem för många tillfällen
 • Krokoms kyrka – Ett hem för många tillfällen
 • I Krokoms kyrka firas gudstjänster och möts unga och äldre vardag som helg. 
  Men också för dopfest eller sammanträden, konferens eller minnesstund.

 • +
  _
X
X
X
X
 • {{track.currentTime | trackTime}}
  {{trackName}}
  {{track.duration | trackTime}}
  Please click on audio to play
X
Krokoms kyrka – Ett hem för många tillfällen
I Krokoms kyrka firas gudstjänster och möts unga och äldre vardag som helg. 
Men också för dopfest eller sammanträden, konferens eller minnesstund.

{{floorPlan.name}}
{{floorPlan.name}} FL. {{floor.floorName}}
X
{{floorPlan.allFloors.length}}
{{$index+1}}

Don't show next time.

Don't show next time

 • +
  _
 • URL for this Scene
  Press CTRL-C to copy
 • {{track.currentTime | trackTime}}
  {{trackName}}
  {{track.duration | trackTime}}
X
Krokoms kyrka – Ett hem för många tillfällen
I Krokoms kyrka firas gudstjänster och möts unga och äldre vardag som helg. 
Men också för dopfest eller sammanträden, konferens eller minnesstund.

Jörgen Nilsson
Östersund, Sverige
X
{{floorPlan.allFloors.length}}
{{floor.floorName}}
{{floorPlan.name}}
{{floorPlan.name}} [ {{floor.floorName}}]
X
X
X
X
X
Don't want ads?                upgrade

Welcome to Krokoms kyrka – Ett hem för många tillfällen